[xoo_wsc_cart]

Haalbaarheidsstudie Genus fotolijst

Het Louis Bolk Instituut heeft een haalbaarheidsstudie gedaan en deze bevestigt dat door middel van het gebruik van de Genus fotolijst eenzaamheid wordt verminderd. Het Louis Bolk Instituut concludeert in de studie dat beeldbellen en het delen van foto’s de sociale contacten verbetert en het gevoel van eenzaamheid vermindert. Mensen met dementie kunnen de Genus fotolijst goed te bedienen.

Het Louis Bolk Instituut heeft samen met de woonzorgorganisatie Mennistenerf Pennemes Combinatie en onze e-health specialisten gekeken naar de barrières, behoeftes en bevorderende factoren van inzetten van videobellen bij ouderen tegen de eenzaamheid tijdens de lockdown periodes.

Ervaringen onderzoek

Door te werken met ons sterk versimpeld besturingssysteem van Genus Care en een persoonlijke benadering bleek beeldbellen goed haalbaar te zijn voor de meeste bewoners. Ook bij een (milde) cognitieve beperking of motorische stoornis. We hebben vervolgens een implementatieadvies ontwikkeld voor beeldbellen in de woonzorg.  Lees hier het short report met de ervaringen die dit onderzoek opleverde. 

Succesvolle pilot Genus