Geplaatst op

Genus Care is een van de 3 finalisten in de JAIN WORLD Challenge!

Genus Care is een van de 3 finalisten in de JAIN WORLD Challenge!

Zo trots dat we genomineerd zijn in de categorie beste producten die de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van mensen met geheugenproblemen of dementie en hun mantelzorgers ondersteunen.

De reviewers bestaan uit een internationale groep van voornamelijk INTERDEM-leden aangevuld met vertegenwoordigers van organisaties die betrokken waren bij de eerste Nationale (Nederlandse) JAIN challenge: Vilans en Alzheimer Nederland.

We zullen pitchen tijdens de World JAIN Challenge (WJC) op 23 en 24 maart 2022 die wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met INTERDEM, Alzheimer Nederland en Alzheimer Europe.

Op 6 april maakt de minister van Langdurige Zorg en Sport, mevrouw Conny Helder, de winnaar bekend.

—————————————————————————————————————————————–

Genus Care is one of the 3 finalists in the JAIN WORLD Challenge!

So proud that we are nominated in the category best products that support the quality of life and self-reliance of people with memory problems or dementia and their informal carers.

The reviewers were an international group of mainly INTERDEM members complemented by representatives from organisations that were involved in the first National (Dutch) JAIN challenge: Vilans and Alzheimer Netherlands.

We will pitch during the World JAIN Challenge (WJC) on the 23rd and 24th of March 2022 which is organised in close collaboration with INTERDEM, Alzheimer Nederland and Alzheimer Europe.

On the 6th of April the Dutch Minister for Long-Term Care and Sport, Mrs Conny Helder will announce the winner.