Genus

Met Genus altijd in verbinding

Familie en vrienden kunnen foto’s met mij delen en beeldbellen. Maar ik ben veel meer, door de unieke ingebouwde sensoren kun je als mantelzorger ook op afstand een oogje in het zeil houden. De slimme sensoren registreren het dagritme van jouw ouder zonder de privacy te schenden. De sensoren bevatten geen camera waardoor er geen beelden worden gemaakt en ook geen geluiden worden geregistreerd.

Ik ben zeer makkelijk in gebruik en de bijbehorende app is zeer gebruiksvriendelijk. Eenzaamheid wordt teruggedrongen en langer zelfstandig thuis wonen is binnen handbereik. Genus is geschikt voor ouderen met verminderende cognitieve en/of motorische vaardigheden. Ook mensen met (beginnende) dementie kunnen Genus prima bedienen, zo blijkt uit uitgebreid onderzoek.

Maar ik kan ook uitstekend worden ingezet als middel voor beeldschermzorg. Deze manier van beeldschermzorg is innovatief en heeft de voordelen van zorg op afstand, het bespaart bijvoorbeeld reistijd en verlaagt hiermee de werkdruk voor u als zorgverlener.

Via de bijgeleverde app kunt u als zorgverlener beeldbellen, contact onderhouden maar ook bijvoorbeeld medicijn inname controleren. U kunt met Genus al uw cliënten bereiken en persoonlijk benaderen.

Ik ben Genus, via mij zijn familie, vrienden en zorg altijd dichtbij.

Distributeur van Genus

Tico Care is de importeur en distributeur van Genus in Nederland. Particulieren en zorgverleners kunnen de Genus direct bij ons bestellen.

Waar nodig leveren wij of een partner van ons uitleg en ondersteuning bij de uitrol van de Genus in zorginstellingen.

Wat Genus bij kan helpen

Verbind Genus Care

Verbind

Met de Genus App deel je makkelijk foto’s van de hele familie direct met het slimme fotolijstje in de woonkamer van de ontvanger.

Even beeldbellen? Met een druk op de knop heb je gelijk helder, duidelijk beeld en geluid. Persoonlijk een bezoek brengen is niet altijd mogelijk maar even beeldbellen is gemakkelijk en komt dicht in de buurt.

verbind
monitor Genus Care

Monitor

De verschillende sensoren in Genus registeren bewegingen en gedrag om de gewone gang van zaken te herkennen.

Gebeurt er toch iets onverwachts of merkt Genus een afwijking op? Dan krijgen aangesloten familieleden, vrienden of zorgverleners via de app een seintje. 

Zo houdt de digitale buurman altijd een oogje in het zeil. Een fijne gedachte!

alarm genus care

Alarm

Eén druk op de knop en de zorgverleners krijgen een alarmmelding. Zo kan er snel actie worden ondernomen, een veilige gedachte.

Even beeldbellen of langskomen? Genus houdt het bij, zodat de geschiedenis van ontvangen bezoek of zorg opgeslagen staat.

Als iemand langer dan normaal in bed blijft liggen, sla ik proactief alarm. Wellicht is er niets aan de hand maar mogelijk zorgwekkende omstandigheden worden zo snel gesignaleerd. Hierdoor kan er snel gehandeld worden of waar nodig hulp geboden worden, de juiste zorg die u op dat moment nodig heeft.

alarm app genus care